Uitnodiging lente rondgang Spijk

Uitnodiging lente rondgang Spijk

Beste bewoners,

Graag nodigen wij u uit voor de lenterondgang op maandag 24 april om 19.00 uur. We verzamelen ons om 18.45 uur in de Steunstee. De koffie en thee staat klaar.

Hebt u een idee om uw straat of dorp prettiger of beter  te maken? Loopt u al langer rond met de wens om de sociale contacten in uw dorp te verbeteren? Of vindt u dat er een ander probleem is dat uw buurt of dorp raakt? Dan kunt u uw idee of wens toelichten bij de lenterondgang.

We komen bij elkaar op het verzamelpunt, bepalen de looproute aan de hand van uw punten en gaan op stap. Tijdens de rondgang worden alle ideeën en problemen bekeken. Na afloop lopen we alles nog eens na en maken we afspraken over het vervolg.

Behalve uw dorpsgenoten lopen de gebiedsregisseur, de rayonbeheerder en een medewerker van het serviceteam mee.

U kunt uw ideeën, verbeterpunten of suggesties indienen bij de secretaris van Dorpsbelangen, via eugenie@dorpsbelangenspijk.nl Lever uw punt uiterlijk maandag 10 april aan.

Hebt u geen verbeterpunt? Ook dan kunt u gewoon meedoen met de rondgang.  Iedereen is welkom.

Meldpunt Openbare Ruimte

Kleine meldingen over het dagelijkse beheer en onderhoud van de openbare ruimte of klachten van overlast zoals de losse stoeptegels, kapotte lichtmasten, overhangend groen of zwerfvuil  kunt u melden via het meldpunt. Telefoonnummer 14 0596 of via www.delfzijl.nl (blauwe button Meldingen Openbare Ruimte rechts op de hoofdpagina).

De kleine meldingen gaan we tijdens de rondgang niet behandelen. De rondgang is vooral bedoeld voor het aandragen van ideeën, meldingen of verbeterpunten die gaan over de leef- of woonklimaat van het hele dorp of een gedeelte daarvan.

Kapotte lichtmasten

Bij het melden van een defect aan een lichtmast is het belangrijk dat u ook het unieke nummer van de mast doorgeeft aan het meldpunt. Dit nummer (Letter D gevolgd door nummer) vindt u op de witte sticker op ongeveer 2 meter hoogte.  De gemeente weet dan de exacte positie van de lichtmast.

Edwin Broekman, gebiedsregisseur

Hans Folkers, rayonbeheerder

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail