Najaarsschouw Spijk

logo dbsNajaarsschouw met de Gemeente

Op maandag 24 oktober van 19.00 tot 20.30 in Steunstee

Er waren sinds de vorige schouw geen nieuwe punten ingebracht. De status van de punten uit de voorjaars­schouw werden doorgenomen.

Veel schouw punten kunnen ook via het meldpunt gemeld worden, via de website van de gemeente. Er komt straks een scherpere scheiding tussen dat wat in de schouw komt en dat wat via het meldpunt kan worden aangemeld. Meldpunten betreffen vaak onderhoud, schade, storing. Het gaat dan om het herstellen van de juiste situatie.

Doorgenomen punten

Verharden van het voetpad langs het Spijkster-maar naar de Nesweg. Idee is ingediend door de Fam. Bansema. Dit pad is van Natuurmonumenten en die wil er geen geld aan besteden. Het pad mag wel geasfalteerd worden. Fam. Bansema kan een idee inleveren bij het Loket Leefbaarheid.

 

Het fietspad van Bierum naar Spijk. Oorspronkelijk wilde Bierum de oversteekplekken beter verlicht hebben. Dit gaat niet gebeuren vanwege beleid. De verlichting zoals die nu is, wordt als voldoende beschouwd. Nadere afstemming bracht aan het licht dat de bosjes langs het fietspad tot onveilig gevoel leidt. De meningen zijn hierover verdeeld. De bosjes vangen ook wind. Extra verlichting langs het fietspad komt er niet. Waarschijnlijk worden de bosjes gerooid.

Het ontwikkelen van een veld met speeltoestellen, achter het sportveld. Kan ook via Loket Leefbaarheid.

Rommelsituatie aan het eind van de Havenweg/Nesweg bij de aansluiting op Hoofdweg Zuid. Er staan zoveel objecten dat het zicht naar rechts (komend vanaf zuid) bemoeilijkt wordt. Het gaat om een verlichte kast met plattegrond en reclame, een kledingcontainer, een aanplakbord, 3 elektrakasten, een bankje, een flinke struik.

Dit punt wordt opgepakt door Edwin; hij stuurt uitnodigingen voor ideeën. Achter elk object zit een eigenaar en een reden voor plaatsing; dat maakt het er niet eenvoudiger op.

Slecht asfalt op de Achteromweg en Hoofdweg Noord tot aan de Ubbenasingel. Het beleid van de gemeente is veranderd. Liever probleemwegen grondiger aanpakken, zo nodig tot onder de fundering, dan frequent een cosmetisch laagje van 4 cm asfalt. Dit laatste is snel weer kapot. Voor het genoemde tracé bestaat het plan om het asfalt te vervangen door klinkers, aansluiten op de driehoek bij de Alberdaweg/Achteromweg. Het staat hoog op de prioriteitenlijst. Een eventuele noodzaak tot aanpak van de riolering kwam ook ter sprake. Dit was op het moment niet duidelijk. Aanpak riolering (indien nodig) kan leiden tot uitstel vanwege de veel hogere kosten.

Parkeermogelijkheden op De Kamp. Dit wordt niet op korte termijn aangepakt. De gemeente denkt eerder aan een structurele aanpak op langere termijn. Mogelijk verdwijnen er netto 3 woningen vanwege plannen van Woongroep Marenland voor de sloop van 3 blokjes van 3 woningen en het terugplaatsen van 3 blokjes van 2 woningen.

Tunnel bij de zuidingang van Spijk. Er is een plan om de tunnel te beschilderen. Hiervoor moet de tunnel eerst schoongemaakt worden. Rijkswaterstaat gaat dit niet doen. Hans zal bekijken of de gemeente dit kan doen.

De ijsbaan. Er is inmiddels een laag van de ijsbaan gehaald. Deze winter zal uitwijzen hoe dit uitpakt. Momenteel staat er een laag water op de baan.

In de rondvraag werd nog gesproken over (onvoldoende) maaiwerk op de N33. Rijkswaterstaat heeft een meldpunt voor onveilige situaties, bijvoorbeeld belemmerde uitzichtpunten op kruisingen.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail