Onderhoud rayons Noord en Zuid

Gebiedsregie en beheer en onderhoud rayons Noord en Zuid

Aan de slag voor een leefbare buurt of een leefbaar dorp. Of het nu om sociale vragen (gebiedsregie) of om de openbare ruimte (stadsbeheer) gaat, de inwoners staan centraal. De gemeente zoekt aansluiting bij de leefwereld van de inwoners en ondersteunt initiatieven of voorstellen voor de (dagelijkse) leefbaarheid.
Het werkgebied van de gemeente is verdeeld in twee rayons, Noord en Zuid, en de grens is de spoorlijn Groningen-Delfzijl. Elk rayon bestaat uit één rayonbeheerder, één gebiedsregisseur en serviceteams. Zij worden bij de uitvoering bijgestaan door een team flexibel inzetbare medewerkers.

Gebiedsregie
Gebiedsregisseurs zijn de spil als het gaat om dat samenspel tussen inwoners en gemeente. Zij zijn het schakelpunt in contact en tussen de gemeente, andere partijen en buurt- of dorpsbewoners. De gebiedsregisseurs werken daarbij nauw samen met de rayonbeheerders van stadsbeheer. Zij zijn het aanspreekpunt voor de leefbaarheid, bewonersparticipatie en -initiatieven.

Stadsbeheer
Stadsbeheer zet zich in voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte waarbij schoon, heel en veilig centraal staan. Het team Gemeentewerken staat garant voor de dagelijkse uitvoering hiervan in dorp en wijk.

De werkzaamheden van team Gemeentewerken zijn: onderhouden van riolering, wegen, bermen, voet- en fietspaden, sportvelden, groenvoorzieningen, natuur- en recreatiegebieden, plaatsen en onderhouden van straatmeubilair, verkeersborden, bewegwijzering en onderhouden van speeltoestellen. Ook zorgt het team ervoor dat dorpen en wijken er voor, tijdens en na evenementen (zoals Pinksterfeesten, Koningsdag, DelfSail) netjes en verzorgt uitzien. De eindverantwoordelijkheid voor de coördinatie en vlotte afhandeling van meldingen ligt bij de rayonbeheerders.

Meldingen
– Losse stoeptegels of slecht wegdek (bestrating).
– Onvoldoende straatreiniging (zwerfvuil, bladafval).
– Kapotte straatverlichting, ander straatmeubilair of problemen met rioolputten.
– Onderhoud groen en onkruid.
– Speeltuintjes en speeltoestellen (kapot, vuil).
– Graffiti.
– Beschadigde verkeersborden of andere verkeerstekens: bijvoorbeeld vervaagde zebrastrepen of
haaientanden.

Ook op straat kunt u onze herkenbare servicemedewerkers direct aanspreken.
U krijgt binnen vijf werkdagen een reactie op uw melding.

Bereikbaarheid Telefoonnummer Website / e-mailadres
Melding (ook buiten kantooruren) 140596 www.delfzijl.nl

Gebiedsregisseur Noord, Edwin Broekman 06 55477082 e.broekman@delfzijl.nl
Gebiedsregisseur Zuid, Gerda Degenhart 06 15829592 g.degenhart@delfzijl.nl
Rayonbeheerder Noord, Hans Folkers 06 55477092 h.folkers@delfzijl.nl
Rayonbeheerder Zuid, Frank Hoogenboom 06 55477081 f.hoogenboom@delfzijl.nl

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail