Jaarvergadering 21-4-2015

Verslag jaarvergadering Dorpsbelangen.

Op Dinsdag 21 april vond de jaarvergadering van Stichting Dorpsbelangen Spijk plaats in Steunstee. Bijgewoond door 23 inwoners van spijk. Er waren geen ingekomen stukken of mededelingen vanuit het dorp. Onze jaarverslag bestond uit een 6 tal a4tjes, hierin vertelden en beschreven we wat we zo al allemaal doen. U moet hier denken aan: het bijwonen en bijhouden van Raadsvergaderingen, openingen nieuwe bedrijven, gesprekspartner gebiedsregie Gemeente Delfzijl, dorpsvisie, dorpenronde, het organiseren van informatie avonden (Groninger bodembeweging, Toekomst van de Zorg), dorpsbudget, Feestweek, Sinterklaas, Peerdespul, Jeugdsoos, Nieuwjaarsvisite, Priegeldorp, Brandbult. Voor vele van deze zaken hebben we hulp vanuit het dorp waarvoor we dankbaar zijn. En dan zijn er natuurlijk de kleinere onderwerpen die soms net zo veel tijd opnemen. Zoals een vrij toegankelijk AED apparaat (pincode beveiligd), Afscheid van ambtenaren, zoeken van nieuwe bestuursleden, vergunningen aanvragen, agenda overleg, en nog vele onderwerpen die onze aandacht verdienen. Overigens, mocht u zelf nog een onderwerp of tip hebben, dan kunt u via de e-mail dorpsbelangenspijk@hotmail.nl, of de website www.dorpsbelangenspijk.nl,  spreektijd aanvragen voorafgaande aan de vergadering.  (we vergaderen iedere maand)

De voorzitter en de vice voorzitter hebben te kennen gegeven dat ze na een termijn van 4 jaar stoppen met het bestuurswerk . Het is lastig nieuwe bestuursleden te vinden, hoewel Dorpsbelangen al meerdere keren via Terptips nieuwe bestuursleden heeft gevraagd, of mensen persoonlijk heeft benaderd.

De kascommissie, bestaande uit Piet Jan Schalk en Gerda Heun heeft de boekhouding in orde bevonden en heeft penningmeester decharge verleend. De kascommissie was zeer te spreken over de transparante boekhouding van Stichting Dorpsbelangen Spijk. Sjaque van der Zee heeft zich bereid verklaard om zitting te nemen in de kascommissie.

Verder kwam aan de orde dat Stichting Dorpsbelangen zich zorgen maakt over de communicatie met de gemeente Delfzijl, gezien de gemeentelijke herindeling. Samen met de andere dorpen van “cluster Noord”(de voormalige dorpen van de gemeente Bierum), zoekt Dorpsbelangen naar heldere communicatiekanalen in de toekomst.

Andere onderwerpen die besproken zijn, waren: bezittingen van Dorpsbelangen, stichting blijven of vereniging worden, Dorpsbelangen in de toekomst en Terptips in de toekomst.

We willen de aanwezigen hartelijk danken voor hun suggesties en we nodigen hierbij iedereen van harte uit voor het volgend jaar.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail