Categorie archief: Gemeente Delfzijl

Gezamenlijk persbericht gemeente BMWEDAL

logo-delfzijlGezamenlijk persbericht gemeenten Bedum, De Marne, Winsum, Delfzijl, Eemsmond, Appingedam en Loppersum

23 februari 2016

BMWEDAL gemeenten verder met huidige aanbieders Huishoudelijke Ondersteuning

De BMWEDAL gemeenten hebben met de huidige aanbieders van huishoudelijke ondersteuning afspraken gemaakt om de ondersteuning voor haar inwoners te kunnen continueren. De huidige aanbieders van huishoudelijke ondersteuning in het gebied zijn in staat alle cliënten van TSN Thuiszorg over te nemen. Daarnaast zijn zij ook bereid om zich in te spannen personeel van TSN Thuiszorg in dienst te nemen om zo veel als mogelijk cliënt-hulp relaties in stand te houden.

De BMWEDAL gemeenten gaan daarom niet in zee met Stichting Familiehulp die onlangs een aanbod deed om de activiteiten en het personeel van TSN Thuiszorg over te nemen.

Continuïteit ondersteuning gewaarborgd De samenwerkende gemeenten maakten in december 2015 al afspraken met de huidige aanbieders en een extra aanbieder van huishoudelijke ondersteuning nadat TSN Thuiszorg in surseance raakte. Mocht TSN Thuiszorg failliet worden verklaard, dan is de continuïteit van huishoudelijke ondersteuning daarmee gewaarborgd.

Gemeenten informeren cliënten TSN Thuiszorg Cliënten van TSN Thuiszorg in de BMWEDAL gemeenten worden, zodra er meer duidelijkheid is over de verdere gang van zaken, persoonlijk benaderd met uitleg over wat er verder gaat gebeuren. De aanbieders die nu huishoudelijke ondersteuning bieden in de gemeenten zijn: Thuiszorg Noord (’t Gerack) (in de gemeenten Eemsmond, Loppersum en Winsum), Beter Thuis Wonen (in alle gemeenten), Tzorg (in alle gemeenten) en Zonnehuisgroep Noord (in Delfzijl, Appingedam, Loppersum en De Marne).

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail

Lancering website en app “Eemsgoed”

logo-delfzijlLancering website en app EemsGoed

Op 4 december lanceren de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Eemsmond de website en app EemsGoed in Centrum Kabzeël te Appingedam.
EemsGoed is gebaseerd op een database voor cultureel erfgoed van het Eemsdeltagebied. De database is te raadplegen via de website www.eemsgoed.nl en via een handige app, zodat ook op locatie informatie op te vragen is over erfgoed via de smartphone.
Erfgoed is overal om ons heen aanwezig. Toch zien we het vaak niet. Wat zegt een slingerende waterloop over de ontwikkeling van het landschap? Waarom staan die vreemde gele palen langs de kant van de weg? Waarom zouden we die oude fabriek niet gewoon afbreken? Cultureel erfgoed kan zich goed verborgen houden. En dat is jammer, want cultureel erfgoed geeft identiteit. Het versterkt en verbindt ons en kan daardoor de leefbaarheid van het Eemsdeltagebied bevorderen. Daarom hebben de gemeenten een app en een website ontwikkeld, waarmee bewoners en bezoekers van het Eemsdeltagebied de aanwezige culturele rijkdom kunnen ontdekken, beleven en leren waarderen. De EemsGoed app is gratis en geschikt voor IOS en Android.
De wethouders van de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Eemsmond nodigen pers en geïnteresseerden uit op ludieke wijze de app/website www.Eemsgoud.nl te lanceren. Dit gebeurt op vrijdag 4 december om 14.30 uur in Centrum Kabzeël, Dijkstraat 77, 9901 AP in Appingedam.
 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail

Inspectie scholen

logo-delfzijlGrondige inspectie brengt ook te nemen maatregelen voor de toekomst in beeld

 

Scholen in Delfzijl veilig gemaakt voor aardbevingen

Alle schoolgebouwen in de gemeente Delfzijl zijn de afgelopen periode grondig geïnspecteerd op aardbevingsbestendigheid en de bouwkundige staat is bekeken. Waar een onveilige situatie werd geconstateerd, is dit meteen aangepakt, verstevigd of versterkt. Daardoor zijn alle schoolgebouwen nu veilig.

De gemeente, de schoolbesturen en het bestuur kinderopvang vinden dat de schoolgebouwen moeten worden versterkt en ook tegen zwaardere bevingen in de toekomst bestand moeten worden gemaakt. Uit de inspecties blijkt dat voor alle schoolgebouwen in de hele gemeente Delfzijl dan maatregelen nodig zijn. Deze maatregelen volgen de meest recente technische aardbevingsrichtlijnen zoals die in opdracht van de rijksoverheid zijn gesteld, waarbij een aardbeving die eens in de 475 jaar kan plaatsvinden, als basis wordt gebruikt. Inmiddels is berekend welke bouwkundige aanpassingen nodig zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om het aan elkaar bevestigen van vloeren, wanden en dak, vervangen van metselwerk en verbreding van fundering.

Scholentransitie

Los van de aardbevingen hebben de gemeente Delfzijl, het bestuur kinderopvang en de schoolbesturen de afgelopen jaren al afspraken gemaakt over een scholentransitie in de gemeente. Hierbij is gekeken naar de spreiding van scholen in de hele gemeente, gelet op de dalende aantallen kinderen. De gemaakte afspraken gingen over nieuwbouw van scholen, handhaving van bestaande schoolgebouwen, sluiting en samenvoeging van locaties en scholen. Nu ook inzicht is verkregen in de bouwkundige aanpassingen van de schoolgebouwen, worden de eerder gemaakte afspraken opnieuw tegen het licht gehouden. De komende periode wordt onderzocht of een bestaande school het beste kan worden versterkt óf dat in plaats daarvan moet worden gekozen voor nieuwbouw.

Vervolg

In de komende maanden zullen de gemeente, het bestuur kinderopvang en de schoolbesturen plannen maken voor het realiseren van de onderwijstransitie. Zodra er meer duidelijkheid is over de planning en de vervolgstappen, informeren zij de ouders/verzorgers. Dat zal begin 2016 gebeuren.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Tiny Smit, team communicatie van de gemeente Delfzijl, telefoon 0596 – 61 91 29, 06 – 29 39 93 50, email: t.smit@delfzijl.nl

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail

Gebiedsregisseur

dbs edwinBeste dorpelingen,

Als gebiedsregisseur ga ik maandelijks een vast dagdeel in uw dorp werken.

Als gemeentelijk aanspreekpunt voor de leefbaarheid in uw dorp, kunt u bij mij terecht voor vragen, ideeën, wensen of anderszins. Uw vragen kunnen ook van persoonlijke aard zijn. Afhankelijk van uw vraag, vervul ik de rol van vraagbaak, wegwijzer, ondersteuner, doorverwijzer of meedenker. Langskomen voor een praatje en kop koffie of thee kan natuurlijk ook. Loop gerust binnen.

Elke 3e woensdag van de maand ben ik aanwezig op de volgende locatie:

Steunstee, Ubbenasingel 3 van 14.00-17.00 uur.

Tevens telefonisch bereikbaar op het volgende nr. 06 55 47 70 82 of

e-mail e.broekman@delfzijl.nl

Het eerstvolgende bezoek is op woensdag 21 oktober.

Met vriendelijke groet,
Edwin Broekman

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail

Kiek over Diek

Eerste mozaïekbanken voor ‘Kiek over Diek’ zijn in de maak

WINSCHOTEN – In Winschoten is begonnen met het maken van ‘verhalenbanken’ voor het project Kiek over Diek.

De banken worden bekleed met mozaïek en komen in tien Groningse dorpen aan de Waddenkust te staan. Ze worden gemaakt in werkplaatsen in Winschoten en Wehe Den Hoorn.

Thema’s
Een deel van elke bank heeft de Waddenkust als thema. De rest wordt gevuld met mozaïeken van eigen verhalen van bewoners van de deelnemende dorpen.

De bankjes zijn vanaf de zomer van 2016 te vinden in:
– Zoutkamp
– Pieterburen
– Warffum
– Usquert
– Uithuizermeeden
– Roodeschool
– Spijk
– Woldendorp
– Nieuw Beerta
– Bad Nieuweschans

Kiek over Diek
Kiek over Diek is een Waddenfondsproject. Naast de mozaïekbanken bestaat het uit een fietsroute van Lauwersoog naar Nieuwe Statenzijl. Ook worden negen trekkershutten over het gebied verspreid en komt er een aantal camperplaatsen.

Het totale project kost 5,4 miljoen euro.

 

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail