Categorie archief: Dorpsbelangen

Sinterklaasintocht Spijk 2016

sint-1Sinterklaasintocht 2016                                             

Ook dit jaar mogen we Sinterklaas weer  ontvangen in Spijk. Dit zal gebeuren op zaterdag 19 november om 13:30 uur in ’t Loug! Na het welkom heten van de Sint en zijn Pieten gaan we onder muzikale begeleiding in optocht door het dorp.

Om 14:15 uur is Pro Rege geopend voor de kinderen vanaf 0 t/m groep 4. Voor deze kinderen is er een gezellige middag met alle Pieten, Sinterklaas en muziek!  Omdat de jonge kinderen begeleiding nodig hebben zijn hierbij de ouders welkom. Wel willen wij aan u vragen om per kind 1 ouder/begeleider mee te nemen. Wij hopen op uw medewerking en begrip.

Van 15:30 uur tot 16:00 uur is er gelegenheid voor alle kinderen om met Sinterklaas en Pieten op de foto te gaan, u dient hiervoor zelf uw camera mee te nemen.

Voor de groepen 5 t/m 8 is de zaal open van 16:00uur tot 16:45 uur.

We hopen jullie allemaal te zien op zaterdag 19 november!

Sinterklaascommissie 2016sint-2

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail

Informatie Multi Functioneel Centrum (MFC)

bouwtekening 3COMMISSIE VOORZIENINGEN
                SPIJK

Graag wil de commissie voorzieningen u informeren naar de stand van zaken met betrekking tot de vorming en inrichting van een multi functioneel centrum (MFC) in Spijk.

Op de laatst gehouden informatieavond is weer veel informatie gedeeld en ontvangen. Met deze informatie en het verzoek om een financiële doorrekening te maken inzake verbouw versus nieuwbouw zijn we voortvarend mee aan de slag gegaan. De resultaten daarvan willen we graag presenteren op de eerstvolgende informatieavond op 22 november.

Verder is een klankbordgroep MFC ingericht. De eerste bijeenkomst is inmiddels geweest. Het was een constructief overleg. Veel zaken hebben we toen behandeld. De inbreng vanuit de klankbordgroep heeft ons als commissie goed geholpen.

Volgende week krijgt u een enquêteformulier in de bus. Deze enquête bevat een aantal vragen over de inrichting, wat uw inbreng daarin kan zijn en hoe we het MFC willen gaan gebruiken. Wij vragen u vriendelijk deze enquête in te vullen. Een week na ontvangst wordt de ingevulde enquête weer bij u opgehaald.

Verder is de commissie nog naarstig op zoek naar mensen die een actieve bijdrage willen leveren aan het MFC. Hierbij denken we aan deelname in de klankbordgroep, versterking in de commissie voorzieningen en vrijwilligers in het MFC. Uw ambities en mogelijkheden kunt u kwijt op het enquêteformulier.

Met onderstaande intenties gaan wij, als commissie voorzieningen, samen met u, er voor om te komen tot de realisatie van een MFC in ons mooie dorpje Spijk.

  • Centrale ligging in het dorp maakt het MFC laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk.
  • Gebruik van het MFC moet voor iedereen betaalbaar zijn.
  • Voldoende vergaderruimte, oefenruimte, feestzaal (ook voor grotere gezelschappen), maar ook bijzondere functies, zoals een opbaarruimte, zijn speerpunten bij de inrichting van het nieuwe MFC.
  • Een goed toegerust beheerder schap.
  • De uitgesproken ambitie “alles onder één dak” vanuit de gemeente Delfzijl en de vereniging Groninger Dorpen wordt van harte ondersteund.
  • Realisatie binnen aanvaardbare termijnen.
  • Gezelligheid is troef, je moet je er thuis voelen.
  • De verbindende factor in het dorp.
  • Sluitende exploitatie.

Wij vragen om uw vertrouwen, steun en medewerking.

Een hartelijke groet Commissie voorzieningen,
Henk Sikkema, Klaas Kooistra, Koert Stulp,  Johnny Sikkema, Thomas Pastoor.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail

Dorpsbudget 2016

logo dbsDorpsbudget 2016 Update

Na de succesvolle bijeenkomst in juni, waarin we besloten hebben om eerst bij het Loket Leefbaarheid aan te gaan kloppen, kunnen wij u mededelen dat alle verzoeken die zijn ingediend ook zijn gehonoreerd.

Priegeldorp heeft een grote pan kunnen kopen en dorpsbelangen krijgt een pak voor het hulpje van sinterklaas. Er zal een bankje geplaatst worden bij het speeltuintje aan de Tuinbouwweg en een ooievaarsnest bij de tunnel aan de Hoofdweg-Zuid. Inmiddels zijn er 2 springkussens gearriveerd, die gebruikt kunnen worden tijdens evenementen in het dorp. VV Poolster krijgt loungebanken en picknicktafels en de speeltuin wordt voorzien van een nieuwe draaicarrousel. De ideeën zijn aangedragen door verenigingen en inwoners uit Spijk

Uit het dorpsbudget wordt de 4 mei herdenking betaald en TV Oldencate heeft inmiddels nieuw buiten meubilair. De ijsbaanvereniging kan binnenkort aan de slag gaan met het vervangen van het keukenblok.

Het Loket Leefbaarheid heeft nu zoveel projecten medegefinancierd, dat er ongeveer 4300 euro van het dorpsbudget 2016 over is. Dat betekent dat we op zoek zijn naar nieuwe ideeën. Dus heeft u nog een goed idee, groot of klein, laat het ons dan weten. U kunt uw idee indienen tot 8 oktober via: dorpsbudget@spijk.net

Kitty en Linda
Commissie dorpsbudgetloket

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail

Geldautomaat in Spijk

geldautomaatGeldautomaat in Spijk

Op verzoek van de Rabobank in Delfzijl heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen de hr. Pladdet van de Rabobank en een vertegenwoordiger van de St. Dorpsbelangen en tevens twee geïnteresseerde inwoners. Aanleiding voor dit gesprek was het verdwijnen van de geldautomaat bij de Supermarkt van de Fam. Buist. De redenen om deze geldautomaat weg te halen waren de hoge kosten. Jaarlijks kost het de Rabobank 17.000,– euro om deze automaat te vullen. Uit onderzoek van de Rabobank was gebleken dat 44% van de gebruikers Rabobank klanten waren en 40% SNS klanten. De overige klanten 16% waren van andere banken.   Uit ons gesprek is gebleken dat de Rabobank bereid is de automaat weer te plaatsen en daar jaarlijks 50% van de kosten ( 8.500,– euro) aan mee te betalen. Wij zullen een verzoek indienen bij de SNS bank om ook een bijdrage te gaan leveren. Immers het zijn 40% SNS klanten die ook gebruik maken van deze geldautomaat.

Inmiddels is er een eerste verkennende gesprek net de SNS bank geweest.

Van de verdere ontwikkelingen houden wij u op de hoogte.

St. Dorpsbelangen Spijk.

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail