Inspraak/informatieavond Multifunctioneel centrum

multifcUITNODIGING

Met veel plezier en enthousiasme nodigen wij u uit voor een inspraak en
informatieavond betreffende een Multifunctioneel Centrum in Spijk
Deze avond zal gehouden worden op:

datum: dinsdag 9 februari 2016
tijd: 19:30 uur
locatie: Pro Rege Spijk

Deze uitnodiging is bestemd voor alle inwoners en besturen van
verenigingen in Spijk. Tevens zijn het college van B en W en de raadsleden van de gemeente Delfzijl uitgenodigd.

Wij heten u van harte welkom.

Commissie voorzieningen Spijk

PROGRAMMA INFORMATIE / INSPRAAKAVOND MULTI FUNCTIONEEL CENTRUM

Agenda

• 19:30 uur Inloop en koffie
• 20.00 uur Opening door de voorzitter commissie voorzieningen met een inleidend praatje
over de plannen van de oprichting van een MFC en de tot nu toe bereikte resultaten.
• 20.10 uur Ewald Veenstra van bureau Tandem geeft een presentatie en toelichting op de voorlopige schetsen en neemt ons mee in de technische mogelijkheden.
• 20.25 uur Mayke Zandstra van Groninger Dorpen vertelt over het programma ‘Elk dorp een
duurzaam dak’ en hoe Spijk hiervan gebruik kan maken.
• 20.30 uur Edwin Broekman, gebiedsregisseur gemeente Delfzijl, gaat uitleggen hoe de gemeente Delfzijl ons kan bijstaan in de realisatie van een MFC.

• 20.35 uur PAUZE.

• 20.45 uur De zaal krijgt de gelegenheid tot het stellen van vragen.
• 21.00 uur Interactieve sessie: Aan de hand van een aantal gerichte stellingen/vragen gaan we naast alle ideeën die in een vorige bijeenkomst al zijn geïnventariseerd dit verder compleet maken. De ideeën en suggesties van de vorige vergadering hangen in de zaal. Hoe wilt u of uw vereniging gebruik maken van ons MFC. Uw mening en inbreng is leidend voor het verdere vervolg.
• 21.45 uur We besluiten met een inventarisatie van enthousiaste mensen die zich op wat voor manier dan ook willen inzetten voor het nieuw in te richten MFC.
• 22.15 uur Einde van de avond.

Wij kijken uit naar uw komst en inbreng.

Commissie voorzieningen:

Henk Sikkema
Klaas Kooistra
Tonny Meijer
Koert Stulp
Johnny Sikkema
Thomas Pastoor

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail